Get Adobe Flash player

O nas

Zakad Usugowo-Handlowy Andrzej Lewandowski powsta w 1992r. w Przysusze. Jest jedn z najwikszych firm w regionie specjalizujc si w robotach:

  • ziemnych
  • drogowych
  • rozbirkowych
  • uzbrojenia terenu
  • dwigowych
  • transportowych
  • zimowe utrzymanie drg

Inwestorzy z ktrymi dotychczas pracowalimy uwaaj nas za solidnego i rzetelnego wykonawc zleconych prac. wiadcz o tym midzy innymi listy referencyjne (do wgldu w siedzibie firmy) oraz nieustajca wsppraca z tymi firmami. Zlecone nam roboty wykonujemy profesjonalnie, szybko i tanio.

Systematyczny rozwj firmy, modernizacja bazy maszynowej, doskonalenie kadry pracowniczej wpyna na umocnienie pozycji firmy na rynku zmechanizowanych robt ziemnych.
Lata 1999 - 2012 charakteryzuje szybki rozwj naszej firmy, przejawiajcy si modernizacj parku maszynowego oraz zwikszeniem kadry pracowniczej.

Z.U.H. Andrzej Lewandowski prowadzi take prace w zakresie zimowego utrzymania drg. Jestemy gwnym wykonawc na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddzia w Warszawie Rejon w Radomiu. Prowadzone przez nas zimowe utrzymanie drg wykonujemy na drogach krajowych nr 7, 9 i 12 o cznej dugoci 158 km.

W przyszoci planujemy powikszenie parku maszynowego oraz powikszenie zakresu naszej dziaalnoci. Mamy nadziej e zamieszczona powyej oferta wzbudzia pastwa zainteresowanie i doprowadzi do wsppracy w przyszoci.

Z powaaniem

Andrzej Lewandowski
waciciel