Get Adobe Flash player

Rodzaj prac
Ścinka poboczy o łącznej pow. 65000 m2 i renowacja rowów o łącznej dł. 20000 mb

 

Inwestycja
Letnie utrzymanie dróg krajowych dla GDDKiA Oddział w Łodzi Rejon w Opocznie w ciągach dróg krajowych nr 12, 48, 74