Get Adobe Flash player

Rodzaj prac
Wykonanie wykopu pod poszerzenia o szer. 1m i gł. 0,4m wraz z odwozem gruntu

 

Inwestycja
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 726 Opoczno – Bukowiec Opoczyński (3800 mb)

 

Foto