Get Adobe Flash player

Rodzaj prac
Plantowanie skarp i korony nasypów, humusowanie, obsianie trawą, oczyszczenie i regulacja rowów otwartych, odspojenia gruntu z przemieszczeniem na odległość 50 m i plantowanie terenu po odspojeniu

 

Inwestycja
Roboty wykończeniowe na drodze krajowej nr 1 Krośniewice – Topola Królewska w ilości 9,468 km obustronnie